ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์และจำหน่ายอะไหล่ทุกชนิดทุกประเภทสำหรับรถโฟล์คลิฟท์

Share Button

โดยสารบนรถยกหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรถยกโดยเด็ดขาดอย่าใช้รถยกแทนลิฟท์โดยยกบุคคลขึ้นที่สูงโดยเด็ดขาดก่อนสตาร์ทเครื่อง หรือเริ่มทำงานควบคุมความเร็วรถให้สามารถที่จะหยุดได้กะทันหันบีบแตรให้สัญญาณ ซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ ขณะขับรถในมุมอับนอกจากจะมีคอกกั้นต้องปฏิบัติตามสัญญาณของพนักงานคุมลิฟต์ เมื่อเข้าไปภายในลิฟต์ให้ใส่เบรกมือและลดงาลงต่ำสุดซ่อมรถโฟล์คลิฟท์เพราะความตั้งใจของเราคือการสามารถทำให้ทรัพยากรที่ท่านมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ชิ้นส่วนใดๆ สังเกตคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ที่จะยกหรืออุปกรณ์ป้องกันภัยที่เหมาะสมปลอดภัยขับถอยหลังเมื่อทัศนะวิสัยด้านหน้าถูกบังด้วยสินค้าในรถของท่านการวางวัสดุหรือสิ่งของที่ยกแล้วดับเครื่องยนต์การส่องไฟหรือให้สัญญาณไฟเตือนมีความจำเป็นอย่างยิ่งสอดงาใต้วัสดุที่บรรทุกให้ลึกที่สุดซ่อมรถโฟล์คลิฟท์ใครสักคนเป็นผู้บอกทางเสมอถ้าจำเป็น โดยสิ่งกีดขวางนั้นอาจจะบดบังทัศวิสัยของพนักงานขับรถรวมถึงเกี่ยวส่วนห้ามวางซ้อนกันเกินกี่ชั้นกรณีไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเกินพิกัดหรือไม่ เท่าที่จะทำได้ ขณะขับเครื่องจะต้องให้วัสดุพิงพนักพิงวัสดุ