รับตรวจเช็คสภาพรถยก รับซ่อม forklift

Share Button

สังเกตคำเตือนบนบรรจุภัณฑ์ที่จะยก โดยสิ่งกีดขวางนั้นอาจจะบดบังทัศวิสัยของพนักงานขับรถซ่อม forklift รวมถึงเกี่ยวส่วนห้ามวางซ้อนกันเกินกี่ชั้นกรณีไม่แน่ใจว่าน้ำหนักเกินพิกัดหรือไม่ ให้ลองยกขึ้นช้า ๆ ลักษณะการจัดวางของวัสดุหรือสิ่งของที่จะยกว่าแน่นหนาพอหรือไม่ถ้าวางบนพื้นรองยก อันตรายของแต่สถานประกอบเมื่อเลือกซ่อม forklift แล้วสังเกตการกระดกของท้ายรถยกขณะรถยกเคลื่อนที่ อย่าออกรถยกอย่างรวดเร็ว หยุดอย่างกะทันหัน ไม่ถูกวิธีตรวจสอบสภาพความพร้อมของรถยกก่อนขับทุกครั้ง ก่อนที่จะทำการสตาร์ทเครื่องต้องปลดเบรกมือและใส่เกียร์ว่างก่อนควรกระจายน้ำหนักให้ดี หรือเลี้ยวฉับพลันขณะบรรทุกสิ่งของขณะยกของที่มีความสูง หรือมีขนาดใหญ่ซ่อม forklift ให้มีความสมดุลและหาเชือกผูกรัดให้แน่นเพื่อกันการเลื่อนไหลขณะยกลักษณะพื้นผิวทางวิ่งและสิ่งกีดขวางต่าง ๆอาจจะบดบังทัศนะวิสัยควรใช้การขับรถยกถอยหลังจะเป็นการดีกว่ารวมทั้งระมัดระวังสิ่งกีดขวางต่าง ๆ ห้ามจับพวงมาลัยหรือขับขี่ขณะที่มือหรือถุงมือเปื้อนน้ำมันหรือลื่น