การดูแลตรวจสอบรถตู้ที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้า

Share Button

การตรวจสอบสภาพรถตู้ และความพร้อมของรถตู้ที่จะนำมาให้บริการเป็นขั้นตอนที่มีความสำคัญ และส่งผลต่อความพึงพอใจ ตลอดจนความปลอดภัยในการเดินทางอย่างมากที่สุด การดูแลหรือการตรวจสอบรถตู้ที่จะนำมาให้บริการแก่ลูกค้า สามารถทำได้ในหลายวิธีตามความเหมาะสมดังต่อไปนี้

การดูแลเรื่องความสะอาด
การดูแลเรื่องความสะอาด เป็นเรื่องที่ควรดูแลทุกวัน ก่อนใช้งานรถตู้ หรือก่อนที่จะไปรับลูกค้า ควรตรวจสอบความสะอาดภายในตัวรถให้ดี ไม่ควรมีขยะเหลืออยู่ สกปรก หรือมีกลิ่น รวมไปถึงเมื่อใช้งานเสร็จ ก็ควรเก็บขยะทิ้งให้หมด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย

การดูแลรถก่อนและหลังให้บริการ
ควรมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้งหากทำได้ เพื่อให้พร้อมใช้งานในเวลานานๆ การเดินทางไกล หรือเกิดความปลอดภัยมากที่สุด นอกจากการตรวจรถก่อนใช้งานแล้ว หลังจากใช้งานรถเสร็จก็ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยอีกด้วย

การดูแลรถเติมแก๊ส
รถตู้ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลง ซึ่งทุกๆ ปี จะต้องมีการนำรถไปตรวจสอบความสมบูรณ์ของอุปกรณ์กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตจากทางการ พร้อมออกหนังสือรับรองแบบปีต่อปี ในขณะเติมแก๊ส พนักงานขับรถควรให้ผู้โดยสารลงจากรถทั้งหมด และดับเครื่องให้เรียบร้อย รวมถึงเติมแก๊สในปั๊มที่มีมาตรฐาน มีระบบการป้องกันความปลอดภัยที่สูง และระมัดระวังการทำให้เกิดประกายไฟ รวมทั้งควรปฏิบัติตามกฎของการใช้รถ ตลอดจนกฎของปั๊มแก๊สอย่างเคร่งครัด

การซ่อมบำรุง
จะต้องมีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง และกรองน้ำมันเครื่อง ทำความสะอาดหรือเปลี่ยนกรองอากาศ หล่อลื่นบานพับประตูทุกจุด ตรวจสอบหัวเทียน ปรับตัว GAP ให้เหมาะสม ตรวจสอบน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ เกียร์ธรรมดา น้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ น้ำหล่อเย็น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ ตรวจสอบไฟหน้า ไฟเลี้ยว เบรก ถอยหลัง ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และในส่วนอื่นๆ อีกตามระยะเวลาที่เหมาะสม

การดูแลตรวจสอบรถยนต์เป็นส่วนที่มีความสำคัญในการนำรถมาให้บริการอย่างปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการ เช่ารถตู้ภูเก็ต ในตัวจังหวัด หรือการเดินทางไกลก็จะต้องมีการดูแลตรวจสอบที่ดีเหมือนกัน