เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ในระบบไฟฟ้า

Share Button

forklift
รถโฟล์คลิฟท์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่จะใช้การชาร์จแบตเตอรี่ด้วยไฟฟ้า และเปลี่ยนพลังไฟฟ้า เป็นพลังงานเคมีที่ใช้ในการขับเคลื่อนนับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ และเหมาะกับการทำงานในตัวอาคารได้อย่างดี

หากจะใช้งานรถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า ก็ควรทราบเรื่องน่ารู้สำหรับแบตเตอรี่ในรถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้าด้วยซึ่งมีดังนี้

1. ช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการควบคุมความเร็วในการขับเคลื่อนได้ดี
2. ทนต่อการสั่นสะเทือนและแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี
3. ต้องมีพื้นที่ในการติดตั้งตู้ชาร์จพลังงาน และควรเป็นที่ที่มีอากาศถ่ายเท ไม่อยู่กลางแจ้งรวมไปถึงต้องมีผู้ดูแลชาร์จแบตเตอรี่ forklift ให้เต็มหลังการใช้งานทุกครั้ง
4. แบตเตอรี่จะมีอายุการใช้งานเป็นรอบการชาร์จ กล่าวคือ ชาร์จครั้งหนึ่ง ไม่ว่าจะเต็มหรือไม่ ก็ถือได้ว่าหมดอายุการชาร์จไปแล้ว 1 รอบ
5. ไม่สร้างมลพิษในอากาศ เนื่องจากไม่มีควันจากการเผาไหม้เชื้อเพลิง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
6. การชาร์จแบตเตอรี่ให้ถูกเวลา ควรชาร์จเมื่อกระแสไฟฟ้าใกล้หมด และชาร์จต่อเนื่องกันจนเต็ม ส่วนมากใช้เวลาประมาณ 8-9 ชั่วโมง การชาร์จในลักษณะนี้ จะเป็นการถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ได้มาก เนื่องจากแบตเตอรี่จะเสื่อมเร็วหรือไม่ ขึ้นอยู่กับจำนวนครั้งที่ชาร์จด้วย
7. ต้องตรวจสอบแบตเตอรี่ก่อนการชาร์จและการใช้งาน
8. การชาร์จแบตเตอรี่ ต้องเปิดฝาจุกเติมน้ำกลั่น ตรวจเช็คระดับน้ำกลั่นก่อนเสมอ
9. การทำความสะอาดแบตเตอรี่ หากขั้วแบตเตอรี่ และผิวของแบตเตอรี่ด้านบนสกปรก หรือมีขี้เกลือเกาะ ให้ทำความสะอาดด้วยน้ำร้อน และเช็ดให้แห้ง
10. ควรให้ช่างผู้ชำนาญงานมาตรวจเช็คค่าถ่วงจำเพาะ และแรงดันของเซลล์แบตเตอรี่แต่ละเซลล์ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
11. การชาร์จแบตเตอรี่มี 2 วิธี คือ การชาร์จหลังการใช้งานแบบประจำวัน และการชาร์จเพื่อปรับค่าความถ่วงจำเพาะของน้ำกรดในแต่ละเซลล์ให้ใกล้เคียงกัน ซึ่งควรทำทุก 2 สัปดาห์
12. การชาร์จแบตเตอรี่ จะปลดปลั๊กแบตเตอรี่จากตัวรถยก และนำปลั๊กของแบตเตอรี่มาเสียบต่อกับปลั๊กของตู้ชาร์จ

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่รถโฟล์คลิฟท์ระบบไฟฟ้านี้ ช่วยให้เราดูแลแบตเตอรี่รถยกได้ถูกต้องมากขึ้น ซึ่งเป็นการถนอมการใช้งานของแบตเตอรี่ และรถโฟล์คลิฟท์ได้อย่างมาก