การดูแลรถตู้ ควรดูแลอย่างไรบ้าง

Share Button

รถตู้ให้เช่า และรถตู้สำหรับวิ่งรับส่งผู้โดยสารทั่วไป มักมีการใช้งานแทบทุกวัน หรืออาจจะทุกวัน นอกเหนือจากการใช้งานจึงควรดูแลรถตู้เป็นอย่างดีด้วย
การดูแลรถตู้ที่ให้เช่า หรือรับส่งผู้โดยสาร ควรดูแลอย่างสม่ำเสมอ ทุกวันได้ยิ่งดี เพราะรถต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้มากที่สุด ซึ่งควรดูแลดังนี้
1. ดูแลเรื่องความสะอาดทุกวัน
ก่อนใช้ เช่ารถตู้ หรือก่อนที่จะไปรับลูกค้า ควรตรวจสอบความสะอาดภายในตัวรถให้ดี ไม่ควรมีขยะเหลืออยู่ สกปรก หรือมีกลิ่น รวมไปถึงเมื่อใช้งานเสร็จ ก็ควรเก็บขยะทิ้งให้หมด ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
สำหรับการล้างรถ ก็ให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่ก็ไม่ควรปล่อยให้เลอะมาก เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ได้ ส่วนรถตู้สำหรับเช่าเพื่อการเดินทางไปที่ต่างๆ ก็ควรล้างก่อนและหลังที่มีการใช้งาน
2. ตรวจรถก่อนนำออกใช้งาน
รถที่ใช้ ไม่ว่าจะวันละรอบ หรือหลายรอบติดต่อกัน ก็ควรมีการตรวจเช็คสภาพรถก่อนการใช้งานทุกครั้งหากทำได้ เพื่อให้พร้อมใช้งานในเวลานานๆ การเดินทางไกล หรือเกิดความปลอดภัยมากที่สุด
3. ดูแลรถหลังการใช้งาน
นอกจากการตรวจรถก่อนใช้งานแล้ว หลังจากใช้งานรถเสร็จก็ต้องตรวจสอบความเรียบร้อย อีกทั้งยังควรซ่อมบำรุงในจุดต่างๆ เพื่อให้พร้อมใช้งานในครั้งต่อไป ที่สำคัญ อย่าลืมตรวจเช็คลมยาง สภาพล้อและการทำงานของเบรกด้วย ซึ่งถือเป็นจุดสำคัญที่ส่งผลต่อความปลอดภัยอย่างมาก
4. มีข้อควรปฏิบัติในการใช้รถตู้อย่างชัดเจน
การดูแลรถสักคันไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะรถที่ต้องมีคนใช้งานตลอดเวลาหรือบ่อยๆ ดังนั้น เราจึงเห็นว่ารถตู้ หรือรถเช่ามักมีข้อปฏิบัติในการใช้รถ เพื่อป้องกันพฤติกรรมบางอย่างที่อาจส่งผลเสียต่อรถ หรือทำให้ดูแลได้ยาก ซึ่งรถแต่ละคันก็ควรมีข้อปฏิบัติอย่างชัดเจน และมีเอกสารหรือข้อความให้ผู้โดยสารเข้าใจและปฏิบัติตาม
นอกจาก 4 ข้อนี้แล้ว ก็ควรนำรถไปตรวจเช็คสภาพเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมด้วย เพื่อให้รถพร้อมใช้งาน ช่วยถนอมอายุการใช้งานของรถและช่วยให้เกิดความปลอดภัยได้ เพราะเรื่องของความปลอดภัยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการใช้รถใช้ถนน