การใช้งานโต๊ะนักเรียนอย่างปลอดภัย

Share Button

ความปลอดภัย เป็นสิทธิอย่างหนึ่งที่คนเราพึงได้รับ ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นภายในโรงเรียนก็ตาม สถานศึกษาก็จะต้องดูแลนักเรียนให้เกิดความปลอดภัย ควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้วยการใช้งานโต๊ะนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยได้นั้น มีอยู่ด้วยกันหลายปัจจัย ดังนี้

ความแข็งแรงทนทานของโต๊ะ
สิ่งแรกที่จะต้องคำนึงถึงเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คือการเลือกโต๊ะที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทานมากที่สุด สามารถรองรับน้ำหนัก และการทำกิจกรรมของนักเรียนได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ โต๊ะที่เลือกมาต้องผลิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อป้องกันอันตรายที่เกิดจากการนั่งใช้งานของนักเรียนได้ตลอดเวลา

การดูแลรักษาที่เหมาะสม
สำหรับครูและนักเรียนจะต้องช่วยกันใช้งาน โต๊ะเก้าอี้นักเรียน อย่างเหมาะสม เคลื่อนย้ายโต๊ะอย่างระมัดระวัง และไม่ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะ ไม่นั่งโยกเก้าอี้ไปมา เพราะจะทำให้ขาเก้าอี้ชำรุดเสียหายได้ ไม่ขีดเขียนหรือแกะสลักข้อความต่างๆ ลงบนโต๊ะ และเก้าอี้นักเรียน ระวังเรื่องความสกปรกต่างๆ จัดโต๊ะให้เป็นระเบียบ และมีจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพย์สินของโรงเรียน และหมั่นให้มีการดูแลทำความสะอาดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอยู่เสมอตามความเหมาะสม รวมถึงจะต้องทำความสะอาดอย่างถูกวิธีด้วย

ซื้อใหม่เมื่อควรซื้อ
การซ่อมแซมโต๊ะและเก้าอี้นักเรียนนั้นเป็นสิ่งที่ดี และควรจะปฏิบัติ เมื่อโต๊ะเก้าอี้นักเรียนเกิดชำรุดเสียหาย เพราะเราไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เพียงอย่างเดียว หากสามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพดี และปลอดภัยเหมือนเดิมได้ หากต้องการซ่อมแซมแก้ไข ควรเลือกช่างที่มีความชำนาญ และสามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้จริง โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กนักเรียนที่ใช้งาน และควรจัดการให้มีความสวยงามด้วย

แต่หากประเมินและตรวจสอบแล้วว่า ซ่อมแซมได้ยาก หรืออาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ก็ควรซื้อใหม่จะเหมาะสมที่สุด เพราะการซ่อมแซมโต๊ะเก้าอี้นักเรียนนั้น จะต้องซ่อมแซมให้กลับมามีสภาพเหมือนใหม่ ไม่ใช่ซ่อมแซมเพื่อแก้ขัด ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตัวนักเรียนได้มาก

หากต้องการใช้งานโต๊ะเก้าอี้นักเรียนให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด ทางโรงเรียนก็จะต้องเลือกอย่างใส่ใจ ซื้อใหม่เมื่อควรซื้อ และนักเรียนเองก็จะต้องดูแลรักษาโต๊ะเก้าอี้นักเรียนอย่างถูกต้อง